Kriseteamet skal i den første tiden av akuttberedskapen ha fokus på omsorg, informasjon, stabilisering, praktisk hjelp og støtte. Kriseteamet er ikke et tiltak som utløses i forhold til ordinære sorg/tapsreaksjoner som for eksempel ved uventede dødsfall med normal årsak.

Det tas alltid en vurdering på om dette er en sak for kriseteamet med behov for å organisere psykososial omsorg, eller om det allerede er et hjelpeapparat som kan ivareta de berørte.

Kriseteamet jobber kun i akuttfasen og har ikke mandat som «omsorgsberedskap» over lengre tid. Oppfølgingstiltak vurderes fortløpende og personell med nødvendig kompetanse blir trukket inn i saken.