1258 barn bodde på et krisesenter i Norge i 2020. Et gjennomsnittlig opphold for barn varte i 31 døgn

Mange av barna vi møter på Krisesenteret i Salten har opplevd utrygghet og uforutsigbarhet, flere har vært vitne til vold, og noen har også opplevd å bli utsatt for vold rettet mot dem selv.

På krisesenteret har vi fokus på at barna som kommer til oss skal få hjelp til å bearbeide de vonde opplevelsene.

Barn må få muliheten til å bearbeide sine opplevelser, og de må bli fratatt følelse av skyld og ansvar for det som har skjedd. 

Filmene "Fuglekassa" og "Det trygge huset" er laget for barn. Filmene finner du nederst på hjemmesiden på norsk og en rekke andre språk. Det finnes også en veileder til filmene, denne ligger i tilknytning til filmene og på ulike språk.

 

Brev fra Barneombudet (PDF, 141KB)

Brev fra Barneombudet (Nynorsk) (PDF, 325KB)

Brev fra Barneombudet (samisk) (PDF, 167KB)

Brev fra barneombudet på flere språk

Arabisk (PDF, 141KB), Dansk (PDF, 118KB), Engelsk (PDF, 162KB), Finsk (PDF, 138KB), Fransk (PDF, 126KB), Islandsk (PDF, 161KB), Russisk (PDF, 176KB), Spansk (PDF, 123KB), Somali (PDF, 127KB), Svensk (PDF, 146KB), Thai (PDF, 94KB), Tysk (PDF, 154KB), Urdu (PDF, 227KB)