75 55 50 00

Du er her:

 • Sonekart eiendomsskatt i Bodø kommune

  Ny skatteberegning i Bodø

  Soneinndelingen for eiendomsskatten i Bodø ble endret i april 2017. Endringene gjelder først og fremst ytterkantene av kommunen. De som har fått endret sonefaktor, har også fått endret sin takst og dermed sin skatt. I tillegg har bunnfradraget i hele kommunen blitt endret fra 300.000 til 500.000 kroner.

 • Hva mener du

  Hva mener du?

  Bodø kommune lager ny kommuneplan, og inviterer til åpent hus med fremtidsseminar på Folkets Hus tirsdag 30. mai kl. 10.00-14.00.

 • Illustrasjon av russ

  Utvidet vaksinasjonstilbud

  I anledning påvist smittsom hjernehinnebetennelse hos en russ i Bodø utvides vaksinasjonstilbudet ved Helsekontoret.

 • Gravearbeider

  Byteknikk - VA Vestbyen

  Status på VA-saneringen pr. 12.5.2017

 • Illustrasjonsfoto av russ

  TIlbyr gratis vaksine til alle russ i Bodø

  – Det aller viktigste nå er at russen tar situasjonen alvorlig, sier legevaktsjef Jannicke Fosdahl etter at det er påvist to tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse blant russen i Bodø.

 • Sjøgata konseptforslag 1

  Kom med innspil på den nye Sjøgata

  Nå har du muligheten til å være med på utformingen av Sjøgata og Professor Schyttes gate i Bodø sentrum.

 • Russ

  Hjernehinnebetennelse i Bodø: Egen telefon og tilbud om vaksine

  Bodø kommune har opprettet en egen telefonlinje (75 55 72 03) for bekymrede ungdom og foreldre, etter at det i går ble kjent at en russ er innlagt på Nordlandsykehuset med mistanke om smittsom hjernehinnebetennelse. –Hit kan du ringe om du er engstelig eller har spørsmål om sykdommen, sier legevaktsjef Jannicke Fosdahl.

 • Barneminister Solveig Horne

  Barneministeren kommer til Foyerkonferansen

  Bodø kommune etablerte Norges første Foyer i 2014 og inviterer nå til konferanse om tilbudet som gir sårbar ungdom bolig og en trygg overgang til voksenlivet. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne kommer for å åpne konferansen i slutten av august.

 • Damm Vågøyvatnet

  Rehabilitering av Vågøyvatnets sperredammer

  Vågøyvatnet magasin er Bodø kommunes reservevannkilde. Aktuelle vurderinger i henhold til dagens forskrifter og retningslinjer, viser at det er behov for tiltak ved demningene. Rehabiliteringen er forutsatt igangsatt i løpet av 2017.

 • Ordfører Ida Pinnerød tok første spadetak sammen med Sofie Johansen Steinhammer (10)

  Nå er byggingen av Tverlandet skole i gang

  Ordfører Ida Pinnerød tok første spadetak sammen med Sofie Johansen Steinhammer (10) i dag. Se bilder fra markeringen her.

 • Veterandag

  Veterandagen 8. mai

  Bodø kommune, sammen med Forsvarets operative hovedkvarter, Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner, og Domkirken ønsker å hedre veteraner som har tjenestegjort i utlandet. Vi har derfor gleden av å invitere veteraner fra hele fylket til en markering i Domkirken i Bodø mandag 8. mai.

 • Foto: Barnas idrettsdag

  Plan for idrett og friluftsliv 2018 - 2021

  Bystyret vedtok i sitt møte 30. mars 2017 oppstart av revisjon av Bodø kommunes Plan for idrett og friluftsliv for årene 2018 - 2021.

 • til jobben

  Kom i form med gode venner og kollegaer på lag eller alene!

  Aksjonen passer for alle og all aktivitet gir poeng! Hvordan kommer du deg til skole eller jobb? Kan du benytte en og annen dag til å sykle eller gå? Litt er bedre enn ingenting.

 • Ida

  Gjennombrudd i tunnellen

  Fredag smalt ordfører Ida Pinnerød den aller siste salva i Bodøs nyeste tunnel; overvannstunnellen fra Bodøelva gjennom Alberthaugen og Rishaugen for utslipp i Hangåsvika. Se bildene her.

 • Medlaje

  Ninny Petrine Jensen fikk Kongens fortjenstmedalje

  Ninny Petrine Jensen fikk i går Kongens fortjenstmedalje

 • arbeidsskisse

  Nå startert arbeidene ved Saltstraumen skole

  Prosjektet realiseres med hjelp av tildelte Fylkeskommunale Trafikksikkerhetsmidler for 2016.

 • bankgata

  Kryss Bankgata/Hålogalandsgata

  I forbindelse med nedsetting av kantstein vil det foregå arbeid i krysset Bankgata/Hålogalandsgata.

 • Parksjef Per Rekkedal

  Felles dugnad for en reinere kommune

  Bodø kommune inviterer velforeninger og andre til felles dugnad med rydding i offentlige friområder og fellesarealer.

 • Foto: Per-Inge Johnsen

  Øvelsen er over

  Beredskapsøvelsen som ble arrangert i Bodø 26. april er nå over.

 • Øvelse

  Se opp for øvelsesaktivitet

  Onsdag 26. april arrangeres det en større beredskapsøvelse i Bodø. Det kan innebære til dels stor trafikk både til lands, til vanns og i lufta. Være spesielt oppmerksom i området rundt Nord universitet.

 • Gatefeiing 2017

  Gatefeiing 2017

  Aksjonen starter mandag 24. april, og vi ber huseiere og næringsdrivende om hjelp til renhold og rydding av fortau.

 • Erna

  Presenterte nordområdestrategien i Stormen

  Statsminister Erna Solberg tok med seg tre statsråder til Bodø for å presentere regjeringens plan for Nord-Norge de neste årene. Se bildene her

 • Trefelling

  Felling av trær

  Bodø kommune får mange henvendelser om felling av trær på kommunal grunn. For å kunne behandle slike saker på best mulig måte bes søkere om å benytte digitalt søknadsskjema.

 • parkering

  Se den nakne innsiden av rådhuset

  Siden i høst har arbeidere revet vegger og tømt alt som var i rådhuset og banken. Her kan du se hvordan det ble når veggene ble borte.

 • Reguleringsplan Vollveien

  Teknisk avdeling | Sanering Vollveien

  I forbindelse med reguleringsplanen for Vollhaugen skal vann, avløp og veiareal i Vollveien saneres. Prosjekteringsarbeidet er igangsatt.

Viser fra 126 til 150 av totalt 439 artikler

Arkiv