Om virksomheten

Miljøtjenesten gir tilbud til personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Symra dagsenter er en av fire enheter i avdelingen Aktivitet og avlastning. De andre enhetene er Notveien aktivitetssenter, Tiurveien avlastning, og Stadion avlastning. Disse er planlagt sammenslått i et nytt bygg.

Avdelingen er i stadig utvikling. Vi har fokus på heltid, kompetanseheving og et godt fagmiljø som sikrer det beste for tjenestemottakerne/familiene som mottar våre tjenester. 

Tilbud

Symra gir dagtilbud til personer med omfattende funksjonsnedsettelser og store bistandsbehov. Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak på tilbud ved Symra.

Aktivitetstilbudet skal gi et meningsfylt arbeids og- aktivitetstilbud. Det primære vil også i noen tilfeller være å legge til rette for rene trivselsfremmende aktiviteter, eller vektlegge vedlikeholdstrening av allerede innlærte ferdigheter.

Symra er et tilbud til både dem som bor i en foreldrehjem, men også dem som bor i egen kommunal bolig. Bor en i egen bolig kan en ta med seg sin ledsager og komme til Symra for å delta på de aktivitetene som arrangeres.

Personalet som jobber på Symra er en engasjert gjeng som ønsker å skape en god hverdag for dem som mottar tjenester hos oss. Omsorgen som ytes skal være preget av kjennskap og kunnskap om den enkelte.

Personalet jobber i primærgrupper. Gruppene skal sikre at informasjonen rundt den enkelte familie er oppdatert, ha tett dialog med hjemmet og samarbeide med andre instanser som avlastning/bolig, ergoterapeut, fysioterapeut m. flere.

Aktiviteter

Symra har mange ulike rom; allrom/ «verksted», sanserom, treningsrom og flere grupperom en kan trekke seg tilbake på. Det er fokus på tilrettelagte aktiviteter og fellesskap for å stimulere til deltakelse og mestring.

På allrommet/ «verkstedet» kan en delta i flere ulike aktiviteter. Det kan for eksempel være å lage kort, perle, male, såpelaging, tove, bake og mye annet. Her kan en få bistand og veiledning til disse aktivitetene. Her er også tilgang til karaokemaskin, musikkanlegg og en prosjektor for å vise film. Det er mulighet for å være med på karaoke og ulike bevegelser i gruppe med musikk; som f.eks. zumba. 

Det er laget et årshjul der flere faste aktiviteter foregår gjennom året- høstfest, solfest, karneval, halloween, jule-/ og påskelunsj ol. Det er i tillegg faste sang- /dansestunder 13.00 hver onsdag og fredag.

På det hvite sanserommet er det tilrettelagt for en rolig stund med fokus på avspenning og sansing. I rommet fins en seng og et boblerør. Det er i tillegg en prosjektor med bilder med ulike farger og former som endrer seg og som flyter rundt i rommet. Dette kan gi fine opplevelser, og oppmuntre til å feste blikket og følge formene med øynene. Det er også mulighet for musikk. Dette rommet er det mulig å booke på forhånd.

På treningsrommet fins det ulike treningsapparater, treningsmatter, pøller etc. Med disse kan en gjøre egentrening/øvelser alene, eller flere sammen med veiledning fra personalet.   

Utenfor Symra er det en gressplen, en ufo disse og mulighet for planting/såing og høsting av blomster og grønnsaker.

Det er også tilgang til flotte turområder i nærheten. På vår/sommerhalvåret er det mye aktivitet utenfor Symra.

Avdelinger

Symra dagsenter er lokalisert i Nedre Rønvik. Utenfor er det gressplen, lekeplass og Symrahaugen er i umiddelbar nærhet. I nærområdet fins flere fine turområder.