Hjelpemidler

For at mennesker med funksjonsnedsettelse skal kunne oppleve deltakelse og mestring i dagliglivet, kan hjelpemidler være et av tiltakene.

Hjelpemiddelteamet tar i mot henvendelser ved behov for hjelpemidler. Her koordineres utlevering, henting og returnering av hjelpemidler. Feil- søk, reparasjoner og montering blir også utført av teamet. Teamet kan søke om enkle hjelpemidler fra NAV eller kommunalt lager på vegne av personer med behov for disse. I denne prosessen vurderes det også om andre tiltak kan være aktuelle for å bevare aktivitet og deltagelse hos personen.

Våre servicearbeidere utfører enkle reparasjoner av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralen og kommunalt lager. Blant annet elektriske rullestoler, scootere, manuelle rullestoler, arbeidsstoler, rullator o.l.


Velferdsteknologi

Bodø kommune satser på velferdsteknologi. Dette er teknologi som kan forenkle og trygge hverdagen til borgere og tjenesteytere i kommunen. 

Hjelpemiddelteamet er de som monterer, demonterer og reparerer dette utstyret.