Seniorhelse

Seniorhelse ønsker å støtte seniorer til å få en best mulig hverdag med god livskvalitet og mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Seniorhelse er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for alle alderspensjonister i Bodø kommune

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Bodø er en kommunal helsetjeneste som gir veiledning og støtte til personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, snus /røyk, søvn og alkohol.

KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG

Klinisk ernæringsfysiolog skal hovedsakelig jobbe med systematisk ernæringspraksis i virksomhetene, utvikling av prosedyrer, rutiner, materiell, kompetanseheving og kvalitetssikring. Arbeidet skal omfatte både hjemmeboende og pasienter på institusjon, og retter seg hovedsakelig mot forebygging og behandling av sykdomsrelatert undernæring.