Om virksomheten

Miljøtjenesten gir tilbud til personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Notveien aktivitetssenter er en av fire enheter i avdelingen Aktivitet og avlastning. De andre enhetene er Symra dagsenter, Tiurveien avlastning og Stadion avlastning. Disse er planlagt sammenslått i et nytt bygg.  

Avdelingen er i stadig utvikling. Vi har fokus på heltid, kompetanseheving og et godt fagmiljø som sikrer det beste for tjenestemottakerne/familiene som mottar våre tjenester. 

Tilbud

Notveien aktivitetssenter er et arbeidslignende tiltak og aktivitetstilbud til voksne med nedsatt funksjonsevne og omfattende bistandsbehov.

Tilbudet skal gi et meningsfylt arbeids og aktivitetstilbud. Det primære vil også i noen tilfeller være å legge til rette for rene trivselsfremmende aktiviteter, eller vektlegge vedlikeholdstrening av allerede innlærte ferdigheter. Det er fokus på utvikling, mestring, stimulering og økt selvbestemmelse.

Tilbudet gis gruppebasert, men tilrettelegges den enkeltes interesser og funksjonsnivå.

Personalet som jobber i Notveien er en engasjert gjeng som ønsker å skape en god hverdag for dem som mottar tjenester hos oss. Omsorgen som ytes skal være preget av kjennskap og kunnskap om den enkelte.

Personalet jobber i primærgrupper. Gruppene skal sikre at informasjonen rundt den enkelte familie er oppdatert, ha tett dialog med hjemmet og samarbeide med andre instanser som avlastning/bolig, ergoterapeut, fysioterapeut, habiliteringstjenesten m. flere

Aktiviteter

I Notveien er det flere rom der en kan delta på ulike aktiviteter i gruppe. På tekstilrommet kan en utfolde kreativiteten; som å lage noe i glass, maling og perling. På verkstedet er det fullt utstyrt med verktøy for produksjon av små og store møbler, og andre treprodukter. Her gis bistand og veiledning fra personalet.

Det er laget et årshjul der flere faste aktiviteter foregår gjennom året- høstfest, solfest, karneval, halloween, jule-/ og påskelunsj ol. Det er i tillegg quiz på fredager En til to ganger i året holdes det salgsdag hvor Notveien får glede av å vise produktene som er laget.

Notveien arrangerer også turer i grupper utenfor Notveien- blant annet turer i skog og mark, eller til arrangementer i byen.

Notveien har samarbeid med Bodø ved, der flere har tilrettelagte oppgaver med vedklyving.

Avdelinger

Notveien aktivitetssenter er lokalisert i Bodøsjøen. Lokalitetene inneholder verksted, formingsrom, pauserom, datarom, to små grupperom.