I april 2021 flyttet aktivitetstilbudet fra Bodøsjøen til Vollen i Rønvik og skiftet samtidig navn fra Notveien aktivitetssenter til Miljøfabrikken. Symra dagsenter er nå også en del av Miljøfabrikken.

Miljøfabrikken er sammen med Tiurveien avlastning og Stadion avlastning organisert under Aktivitet og avlastning i Miljøtjenesten. 

Miljøtjenesten gir tilbud til personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Avdelingen er i stadig utvikling. Vi har fokus på heltid, kompetanseheving og et godt fagmiljø som sikrer det beste for tjenestemottakerne/familiene som mottar våre tjenester.