Med utgangspunkt i en felles utfordring med klimaendringer og lav selvforsyningsgrad av mat, ønsker man gjennom prosjektet å løfte frem skolens og læringens betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling. Ved å kombinere moderne kunnskap og tradisjonskunnskap om lokal matproduksjon og sanking gjennom etablering av skolehager og praktiske læringsarenaer, kan vi øke bevisstheten om klimaendringer og klimatilpasning, og bidra til et mer robust arktisk fremtidssamfunn.

Gjennom prosjektet skal det utvikles materiell og kurs for lærere innen skolehagedrift og tradisjonskunnskap, og det skal utvikles flere skolehager og erfaringsbaserte steder for læring, innovasjon og utprøving. Det vil bli utarbeidet anbefalinger til kommunene om hvordan klimatilpasning, motstandskraft og selvforsyning kan økes gjennom pedagogiske verktøy, sammen med entreprenører og lokalsamfunn.

Prosjektet finansieres av Interreg Aurora og medfinansieres av Bodø kommune og øvrige prosjektpartnere. Prosjektperioden er sept 2023 – aug 2016.

 

Prosjektpartnere:

Finland

  • LUKE Naturressursinstituttet – ledende partner
  • Korsholm kommune

Sverige

  • Luleå tekniske universitet
  • Kalix kommune
  • Länsstyrelsen Norrbotten

Norge

  • Bodø kommune
  • Nord universitet

Plakat med bilde av hender som holder poteter. Logoer. EU-flagg. QR-kode. Tekst som står på plakaten er: "We work across borders in the project Food education for the future." "Want to know more?" Nettadressen: www.interregaurora.eu. Bildet lenker til en pdf-utgave av plakaten.