HVorfor har kommunen sin egen sentral for friske liv? Hva kan de tilby deg som ønsker å endre levevanener, og hvordan virker det inn på kommuneøkonomien? 

Vi får et innblikk av daglig leder Carina Ottesen fra Frisklivssentralen i Bodø kommune. 

Månedens tema er Aktivitet. 

Temakalenderen er knytta opp til FNs bærekraftsmål. Sammen gjør vi Nordland til et enda bedre sted å leve og bo! Av Gøran Raade-Andersen og Marton Amdahl.