Ny klima- og energiplan for Bodø kommune er under arbeid, og vil bli lagt ut til offentlig høring høsten 2024. Alle kan gi innspill til planarbeidet, og påvirke hvordan Bodø kommune skal jobbe for å nå klimamålene. 

 

Innspill merkes med "Klima- og energiplan 2024" og sendes på mail til sigrid.vigdisdatter.berg@bodo.kommune.no