Bodø kommune satser på velferdsteknologi. Dette er teknologi som kan forenkle og trygge hverdagen til borgere og tjenesteytere i kommunen. Fremtidens helsetjenester vil inneha bruk av teknologi på lik linje som teknologi i større grad er en naturlig del av hverdagslivet for hele samfunnet. Eksempler på velferdsteknologi i vår kommune er trygghetsalarm, medisindispenser, digitalt tilsyn, lokaliseringstjeneste m.m.

Hjelpemiddelteamet er de som monterer, demonterer og reparerer dette utstyret.