Målsetningen er å øke helse og trivsel gjennom ulike aktiviteter. Vi legger vekt på å ha et bredest mulig aktivitetsnivå som stimulerer til fysisk aktivitet og styrker den mentale helsen. Legge til rette for at folk skal kunne klare seg mest mulig ved egen hjelp, bo i egne hjem og stimulere til et liv i alminnelighet.

Servicesenteret skal være:

  • et møtested hvor sosiale relasjoner kan opprettes og utvikles
  • et sted å være aktiv
  • et sted å ivareta den fysiske, mentale og sosiale helsen.