13. september var 304 i streik i Bodø-skolen. Etter det varslede streikeuttaket 19. september vil ytterligere  141 lærere - altså 445 lærere til sammen -  være i streik i Bodø kommune.

Her er en oversikt over konsekvenser for skolene i Bodø kommune etter den varslede opptrappingen av streiken 19. september.

Dette kommer i tillegg til allerede meldte konsekvenser.

 

ASPÅSEN SKOLE (21 lærere i streik fra 19.09)

 • 1.trinn: Undervisning som normalt.
 • 2. trinn: Ingen undervisning
 • 3. trinn: Ingen undervisning
 • 4. trinn: Ingen undervisning
 • 5. trinn: Ingen undervisning
 • 6. trinn: Redusert tilbud, 10-13 timer undervisning for alle elevene pr uke
 • 7. trinn: Ingen undervisning

 

RØNVIK SKOLE (28 lærere i streik fra 19.09)

 • Ungdomstrinnet: All undervisning utgår, bortsett fra kroppsøving og krle i 9A
 • Mellomtrinnet:
  • All undervisning på 5. og 7. trinn utgår.
  • 6A: All undervisning utgår, bortsett fra i KRLE og K&H
  • 6B: All undervisning utgår, bortsett fra i norsk, engelsk og KRLE
 • Småtrinnet:
  • 2. trinn: All undervisning i 2A utgår. Undervisningen i 2B går som normalt. Det vil være ordinært SFO-tilbud for elever som er på SFO (07.15 – 08.30 og 13.15 – 16.30).
  • 3. trinn: All undervisning i 3B utgår. 3A har undervisning som normalt, unntatt tirsdag 08.30 – 10.15. Det vil være ordinært SFO-tilbud for elever som er på SFO (07.15 – 08.30 og 13.15 – 16.30)
  • 4. trinn: All undervisning i 4B utgår, unntatt mandag 11.45 – 13.15 og onsdag 11. 45 – 13.15. 4A har undervisning som normalt, unntatt mandag 11.45 – 13. 15 og onsdag 11.45 – 13.15. Det vil være ordinært SFO-tilbud for elever som er på SFO (07.15 – 08.30 og 13.15 – 16.30

 

SKAUG OPPVEKSTSENTER (3 lærere i streik fra 19.09)

 • Alle kontaktlærere er tatt ut streik, unntatt lærer i 1. klasse.
 • Undervisningstilbud til 1. klasse alle dager og 2. klasse får undervisning en dag i uken.
 • Øvrige elever får ikke noe tilbud. 84 elever er berørt av streiken.
   

ALSTAD BARNESKOLE (26 lærere i streik fra 19.09)

 • 1.trinn: Undervisning som normalt.
 • Trinn 2. – 7: ingen undervisning
 • 269 elever er berørt av streiken
   

BANKGATA UNGDOMSSKOLE (36 lærere i streik fra 19.09)

 • 36 lærere er tatt ut i streik fra 19.09.22. Av disse er 8 tospråklige faglærere som jobber på tvers av skolene i kommunen.
 • Det blir ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10. trinn, med følgende unntak:
  • 9c som vil få undervisning i norsk og krle. 
  • Elevene i Minibanken og innføringsklassen vil få et begrenset tilbud.
 • En del flerspråklige elever vil ikke motta tospråklig fagopplæring. Elevene er fordelt på flere Bodø-skoler.  

 

BODØSJØEN SKOLE (22 lærere i streik fra 19.09)

 • 2.-7.trinn ingen undervisning med følgende unntak: 
  • En 3. trinngruppe som får ordinært undervisningstilbud, samt enkelt elever fra 2.-7. trinn 
 • 8., 9. og 10. trinn ingen undervisning for elevene, med følgende unntak: 
  • 9. trinn vil få undervisning i fagene engelsk, matematikk, engelsk fordypning, samt 9a i mat og helse. 
 • Elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette. 

 

GRØNNÅSEN SKOLE (20) lærere i streik fra 19.09)

 • 1. trinn – undervisning som normalt
 • 2. trinn: 
  • 2A ingen undervisning
  • 2B tilnærmet normal undervisning
  • 2C tilnærmet normal undervisning
 • 3. trinn – Ingen undervisning
 • 4. trinn – Ingen undervisning

 

HUNSTAD BARNESKOLE (21 lærere i streik fra 19.09)

 • 1.trinn får undervisnings som normalt.
 • All undervisning går ut på 2. trinn, 3.trinn og 4.trinn.

 

LØPSMARK SKOLE (26 lærere i streik fra 19.09)

 • Ingen undervisning fra 2.- 10. trinn.
 • Ytterligere 97 elever blir berørt. Totalt er 318 elever berørt av streiken.
 • Det vil foreløpig bli underving for en av klassene på 5.trinn onsdager før lunsj.
 • Enkelte elever får tilbud på skolen, disse blir direkte kontaktet. 

 

MØRKVEDBUKTA SKOLE (15 lærere i streik fra 19.09)

 • All undervisning går ut på: 2. trinn,3. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn, samt en av klassene på 4. trinn.
 • 170 elever berørt.
 • 1. trinn, samt en klasse på 4. trinn vil få sin undervisning som normalt.

 

MØRKVEDMARKA SKOLE (32 lærere i streik fra 19.09)

 • 1.trinn: Undervisning som normalt.
 • 2. trinn: Ingen undervisning
 • 3. trinn: Ingen undervisning
 • 4. trinn: Ingen undervisning
 • 5. trinn: Ingen undervisning
 • 6. trinn: En klasse 15 timer undervisning pr.uke.
 • 7. trinn: Ingen undervisning
 • 269 elever er berørt av streiken
   

SALTSTRAUMEN SKOLE (10 lærere i streik fra 19.09)

 • Ingen undervisning for 4. - 10. trinn. Sårbare elever blir tatt vare på.
 • 2. og 3. kl. (sammenslått) får tre dager undervisning, to dager uten undervisning.
 • Førsteklassen er på skolen som normalt.
   

SALTVERN SKOLE (56 lærere i streik fra 19.09)

 • 200 elever vil miste undervisninga fra 2. – 4. trinn.
 • 1.trinn vil få undervisning som normalt.
 • Undervisning fra 2. – 10. trinn går ut.
 • Enkeltelever med spesielle behov vil få et begrenset tilbud på skolen.
   

TVERLANDET SKOLE (42 lærere i streik fra 19.09)

 • 4.trinn: Ingen undervisning.
 • 3.trinn: Noe redusert tilbud til 1 av 3 klasser. Foresatte vil bli informert nærmere.
 • 2. trinn: Redusert tilbud til 2 av 3 klasser. Foresatte vil bli informert.
 • 1.trinn: Vanlig undervisning.

 

ØSTBYEN SKOLE (20 lærere i streik fra 19.09)

 • 2.- 7. trinn er uten skoletilbud.
 • For alle skolene som har Nordlandsbadets /Østbyen skoles svømmelærere i undervisningen: svømmingen utgår.
 • 1. trinn og mottaksgruppene går som normalt på Østbyen skole.
 • SFO før og etter undervisningstid går som normalt.
   

LES OGSÅ: