Bodø kommune har denne uken mottatt varsel om at 35 medlemmer av Utdanningsforbundet, som er medarbeidere på skoler i Bodø kommune, tas ut i streik fra og med mandag 22. august.

De 35 medarbeiderne er altså fordelt på flere skoler i Bodø kommune, men det er først og fremst Bankgata ungdomsskole som blir rammet i dette streikeuttaket – der 27 lærere tas ut i streik fra mandag 22. august, som også er første skoledag for elevene etter sommerferien.

Under følger en oversikt over konsekvenser for ulike skoler i neste uke, i forbindelse med opptrapping av streiken mandag:

Bankgata ungdomsskole:

 • Bankgata ungdomsskole har 27 lærere som er tatt ut i streik fra 22.08.22.

Dette gir følgende konsekvenser for elevene:

 • Det blir ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10. trinn, med følgende unntak:
  • 9c som vil få undervisning i norsk og krle. 
  • 9. og 10. trinn vil få spanskundervisning 
  • 10. trinn vil få franskundervisning
  • Elevene i Minibanken og innføringsklassen vil få et begrenset tilbud.
    
 • Klassene og elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette.

Østbyen skole:

 • Østbyen skole har én lærer som er tatt ut i streik fra 22.08.22.

 Konsekvenser for elevene: 

 • Elevene på 6. trinn mister undervisning 3 halve dager (8 t a 45 minutter pr. elev).  
 • Resten av dagene tilbys de undervisning / tilsyn. 
 • Dette medfører også at all spesialundervisning utgår.  

Mørkvedmarka skole:

 • Mørkvedmarka skole har en lærer som er tatt ut i streik fra 22.08.22.

Konsekvenser for elevene:

 • Én klasse på 5.trinn vil få et redusert skoletilbud, undervisning ca. 17 timer pr. uke.   

Alstad U:

 • Rådgivertjenesten ved skolen rammes og tilbudet utgår fra og med skolestart.
 • Elever med psykisk utviklingshemming mister sine pedagogtimer, andre elever mister spesialundervisning.
 • Diverse timer utgår og elever mister timer i fag, må permitteres i deler av skoledagen.