Kommunen som arbeidsgiver har mottatt varsel fra Utdanningsforbundet om at ytterligere 157 medlemmer, som er medarbeidere i Bodø kommune, tas ut i streik fra og med tirsdag 13. september.

Da vil til sammen 304 lærere i Bodø-skolen være i streik.

- Vi forholder oss til at streik er et lovlig virkemiddel, og at konflikten må finne sin løsning mellom de sentrale partene, sier Rune Braseth, HR-sjef i Bodø kommune.

Han påpeker at den pågående streiken påvirker kommunens skoletilbud, og at dette vil bli ytterligere forsterket etter den varslede opptrappingen fra 13. september.

Hver enkelt skole gir detaljert informasjon til elever og foresatte om konsekvensene ved en opptrapping av streiken, gjennom skolenes egne informasjonskanaler.  

- Skolene har stor oppmerksomhet på sårbare elever og det vurderes fortløpende om det er behov for å søke dispensasjoner, sier Rune Braseth.

Under følger en oversikt over antall streikende ved de forskjellige skolene, etter den varslede opptrappingen 13. september:

Alstad barneskole: 12 lærere i streik

Alstad ungdomsskole: 20 lærere i streik

Aspåsen skole: 8 lærere i streik

Bankgata skole: 34 lærere i streik

Bodøsjøen skole: 16 lærere i streik

Grønnåsen Skole: 10 lærere i streik

Hunstad barneskole: 12 lærere i streik

Hunstad ungdomsskole: 32 lærere i streik

Kjerringøy oppvekstsenter avd. skole: 3 lærere i streik

Kulturskolen: 1 lærer i streik

Løpsmark skole: 19 lærere i streik

Mørkvedbukta skole: 9 lærere i streik

Mørkvedmarka skole: 15 lærere i streik

Rønvik skole: 22 lærere i streik

Saltvern skole: 37 lærere i streik

Skaug oppvekstsenter: 3 lærere i streik

Tverlandet skole: 32 lærere i streik

Østbyen skole: 10 lærere i streik