Bodø kommune har denne uken mottatt varsel om at ytterligere 112 medlemmer av Utdanningsforbundet, som er medarbeidere på skoler i Bodø kommune, tas ut i streik fra og med mandag 29. august.

De 112 lærerne som tas ut i streik fra og med mandagen er fordelt på følgende skoler (antall streikende i parentes):

Alstad ungdomsskole (17), Bankgata ungdomsskole (1), Bodøsjøen skole (7), Hunstad ungdomsskole (31), Løpsmark skole (11), Rønvik skole (10), Saltvern skole (18) og Tverlandet skole (17).  

Under følger en oversikt over konsekvenser for de ulike skolene i uke 35:

Hunstad ungdomsskole (31 lærere i streik):
 

 • En streik vil berøre alle klasser i ulik grad. Det er et fåtall av lærere som ikke skal i streik og de elever som fortsatt får undervisning vil få beskjed om det.  
 • Tre av 15 klasser vil få omtrent halvparten av sin undervisning. 
 • Samtlige miljøarbeidere er fortsatt på skolen og vil lage en plan for kontakt med de elever som trenger det. Disse vil få beskjed.
 • Newtonrommet, som brukes av alle elever i kommunen, vil være stengt.  

Rønvik skole (11 lærere i streik): 
 

 • Streiken vil primært berøre elever på ungdomstrinnet. 
 • Følgende trinn blir berørt:  
  • 6. trinn:All undervisning går som normalt, bortsett fra musikk i 6A (mandag 4. økt.) 
  • 8. trinn:Undervisning i norsk, engelsk, samfunnsfag, musikk og utdanningsvalg gjennomføres. Undervisningen i de andre fagene utgår.   
  • 9. trinn:
   • 9A: Undervisning i KRLE, musikk, utdanningsvalg, kroppsøving og engelsk fordypning. Undervisningen i de andre fagene utgår.  
   • 9B: Undervisningen utgår i alle fag. Elever som har engelsk fordypning møter til disse timene. 
  • 10. trinn: Undervisningen utgår i alle fag. 
    
 • Følgende valgfag vil går som normalt for 8.-10. trinn:  
  • Innsats for andre, programmering, produksjon for scene, fysisk aktivitet og helse for 9. trinn.
 •  De berørte trinnene vil få tilsendt plan for undervisningen.   

Bodøsjøen skole (7 lærere i streik):
 

 • Streiken berører elever på ungdomstrinnet.
 • Det blir ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10. trinn, med følgende unntak:  
  • 9. trinn vil få undervisning i fagene engelsk, matematikk, engelsk fordypning, samt 9a i mat og helse.  
 • Elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette.   

Saltvern skole (18 lærere i streik): 

 • Streiken berører alle klasser på ungdomstrinnet. De elevene som fortsatt får noe undervisning, vil få beskjed om det.  Samtlige assistenter og miljøterapeuter er fortsatt på skolen.  
 • Valgfaget «Produksjon for scene/band» går som normalt.

Alstad ungdomsskole (20 lærere i streik): 

 • Alle trinn og klasser rammes i ulik grad. Ca. 75 % av skolens undervisning utgår.  

Bankgata skole (28 lærere i streik): 

 • Det blir ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10. trinn, med følgende unntak: 
  • 9c som vil få undervisning i norsk og krle.   
  • 10. trinn vil få franskundervisning  
  • Elevene i Minibanken og innføringsklassen vil få et begrenset tilbud.  
  • Spansk-undervisningen for 9. og 10. trinn utgår.  

Løpsmark skole (11 lærere i streik): 

 • All undervisning på ungdomstrinnet utgår  

Tverlandet skole (17 lærere i streik): 

 • Alle elevene på ungdomstrinnet rammet. 1 lærer igjen på 9.trinn som er faglærer i 3 klasser. Elevene kan få et tilbud i hennes timer. 
 • Ingen undervisning på 8.trinn  
 • Ingen undervisning på 10.trinn  
 • 9.trinn:
  • 1 gruppe går arbeidslivsfag og kroppsøving.  
  • 2 klasser får naturfag  
  • 1 klasse matematikk og utdanningsvalg  

Østbyen skole (1 lærer i streik):

 • Elevene på 6. trinn mister undervisning 3 halve dager (8 t a 45 minutter pr. elev). 
 • Resten av dagene tilbys de undervisning / tilsyn.
 • Dette medfører også at all spesialundervisning utgår. 

Mørkvedmarka skole (1 lærer i streik):

 • Én klasse på 5.trinn vil få et redusert skoletilbud, undervisning ca. 17 timer pr. uke.