Tirsdag 13. september var det klart for en ny opptrapping av streiken i skolesektoren, og med det er 304 lærere i streik i Bodø kommune. Noe som utgjør cirka halvparten av lærerne i Bodø-skolen.

Under følger en oversikt over konsekvenser for skolene i Bodø kommune, i forbindelse med opptrappingen av streiken 13. september:

Alstad barneskole - 12 lærere i streik:

 • Det blir ingen undervisning på 5.-7.trinn

Alstad ungdomsskole - 20 lærere i streik:

Aspåsen skole - 8 lærere i streik:

 • 5. trinn: Det vil ikke bli undervisning for elevene.
 • 6. trinn: Det vil bli 9 timer undervisning for den ene klassen, og 10 timer for den andre klassen. De vil få matematikk, engelsk, KRLE og kroppsøving. Trinnet vil få informasjon om hvordan dette organiseres.
 • 7. trinn: Det vil bli leirskole for halve trinnet, og ingen undervisning for de andre.
   

Bankgata skole - 34 lærere i streik:

 • Bankgata ungdomsskole har 7 nye lærere som er tatt ut i streik f.o.m 13.09.22.
 • Lærerne er tospråkslærere - dette innebærer at en del flerspråklige elever ikke vil motta tospråklig fagopplæring. Elevene er fordelt på flere Bodø-skoler.
 • I tillegg vil franskundervisningen på 10. trinn utgå.
 • Se tidligere info her: https://bodo.kommune.no/aktuelt/konsekvenser-ved-ny-opptrapping-av-streik
   

Bodøsjøen skole - 16 lærere i streik:

 • Det blir ingen undervisning for elevene på 5.,6. og 7. trinn, med følgende unntak: 
  • Noen enkelte elever vil få et begrenset tilbud - de vil motta egen informasjon om organiseringen av dette.  
 • Det blir ingen undervisning for elevene på 8,9 og 10. trinn, med følgende unntak: 
  • 9. trinn vil få undervisning i fagene engelsk, matematikk, engelsk fordypning, samt 9a i mat og helse. 
  • Elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette.  

Grønnåsen Skole - 10 lærere i streik:

 • Fra 13. September vil det meste av undervisning utgå for 5.-7. trinn, med følgende unntak:
 • 5. trinn:
  • Sangkor 1 time i uka
  • Elever med spesielle behov vil stort sett få sitt tilbud
 • 6. trinn:
  • 6A som vil få sin undervisning med noen unntak. 
  • 6C vil få enkeltfag gjennom uka
  • Elever med spesielle behov får sitt tilbud stort sett
 • 7. trinn:
  • Engelsk går som planlagt 6 timer
  • Mat og helse går som planlagt 6 timer
  • 7B vil få matte, musikk og tema 7 timer
    

Hunstad barneskole -12 lærere i streik:

 • Det vil bli et svært begrenset undervisningstilbud for 5.-7.trinn.
 • Grunnleggende norskopplæring for elevene i mottakstilbudet vil gå som normalt.
 • 5.trinn vil få totalt 4 timer undervisning, fordelt på torsdag og fredag. Elevene dette gjelder vil få mer informasjon.
 • Leksehjelpen går også som normalt.
   

Hunstad ungdomsskole: 32 lærere i streik

Kjerringøy oppvekstsenter avd. skole: 3 lærere i streik

 • Elevene på ungdomstrinnet vil kun få spanskundervisning. 
   

Kulturskolen - 1 lærer i streik:

 • Dramaundervisningen utgår for to grupper, dvs. 20 elever i alderen 8 til 15 år, hvorav 8 er nye elever.
   

Løpsmark skole - 19 lærere i streik:

 • Ingen undervisning på ungdomstrinnet og mellomtrinnet (5 –7.trinn).
 • Noen enkelte elever vil kunne få et begrenset tilbud og vil få egen informasjon om organiseringen av dette. 
   

Mørkvedbukta skole - 9 lærere i streik:

 • Det blir ingen undervisning på 5.-7.trinn fra og med 13.09.22.
 • I tillegg er en fagarbeider i skole og SFO tatt ut i streik fra samme tidspunkt. Det betyr noe redusert aktivitetstilbud i SFO 
   

Mørkvedmarka skole - 15 lærere i streik:

 • Det blir ingen undervisning på 5.,6., og 7.trinn med unntak av én 6.klasse som får 15 timer undervisning pr. uke.
 • Elever med særskilte behov vil få noe undervisning og fullt tilsyn. 
 • Elevene som vil få et begrenset tilbud vil motta egen informasjon om organiseringen av dette. 
   

Rønvik skole - 22 lærere i streik:

 • 5. trinn og 7. trinn: Ingen undervisning.
 • 6. trinn: All undervisning faller bort for 6A, bortsett fra i KRLE og K&H All undervisning faller bort for 6 B, bortsett fra i norsk, engelsk og KRLE7. trinn
 • 9. og 10. trinn:
  • I tillegg til tidligere konsekvenser, utgår engelsk fordyping (9. trinn) og fysisk aktivitet og helse (9. og 10. trinn).  
  • I tillegg til tidligere konsekvenser, utgår engelsk fordyping (9. trinn) og fysisk aktivitet og helse (9. og 10. trinn).
 • Se tidligere info her: https://bodo.kommune.no/aktuelt/konsekvenser-ved-ny-opptrapping-av-streik

Saltstraumen skole – 7 lærere i streik:

 • Streiken rammer 41 elever på barnetrinnet og 42 elever på ungdomstrinnet. Noe undervisning foregår – komprimert tilbud.
   

Saltvern skole - 37 lærere i streik:

 • Det blir ingen undervisning for elevene på 5- 10. trinn med følgende unntak: 
 • Elevene i klasse 9C vil få et begrenset tilbud på skolen, og det samme gjelder elevene i klasse 7C. 
 • Elever med særskilte behov vil få noe undervisning. 
 • De elevene som får et tilbud på skolen, vil få egen beskjed.
   

Skaug oppvekstsenter - 3 lærere i streik:

 • Det blir et svært begrenset undervisningstilbud på 5.-7. trinn
 • 5. trinn får en dag i uka med full undervisning.
 • 6. trinn vil få undervisning tre timer i uka.
 • 7. trinn vil få undervisning to timer i uka.
 • Vi har mange skysselever, og et svært begrenset busstilbud på Nordsia. Det vil nok derfor være flere elever på 6. og 7. trinn som av den grunn likevel ikke vil ha mulighet å møte til de timene hvor de får et undervisningstilbud. 
   

Skjerstad oppvekstsenter - 2 lærere i streik:

 • Ungdomstrinnet får kun undervisning i to fag, KRLE og K&H. Det utgjør undervisning en halv dag i uka.
 • Barnetrinnet har normal undervisning
   

Tverlandet skole - 32 lærere i streik:

 • Det blir ingen undervisning for elevene på 5.,6. og 7.trinn
 • Fra før av er det ingen undervisning for elevene på 8., 9. og 10.trinn. 
 • Fra 13. september er alle lærerne fra 5. - 10.trinn tatt ut i streik.
   

Østbyen skole - 10 lærere i streik:

 • Mellomtrinnet rammes – der utgår all undervisning.
 • TL-kurs fredag 16.09 for enkeltelever på flere trinn gjennomføres som planlagt.
 • Mottaket: har normal undervisning.

 

LES OGSÅ: