Straumbo bokollektiv har 9 boenheter, og er lokalisert i Saltstraumen.  

Målgruppen er eldre med funksjonsnedsettelse og behov for døgnbemanning. 

Her kan du lese mer om Straumbo bokollektiv