Sørgjerdet bokollektiv er lokalisert på Tverlandet og består av to avdelinger, med til sammen 13 leiligheter. 

Målgruppen er voksne med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller kognitiv svikt, samt voksne med variert grad av psykisk utviklingshemming. 

Her kan du lese mer om Sørgjerdet bokollektiv