Digital hjemmeoppfølging, også kalt medisinsk avstandsoppfølging er teknologi som gjør at du kan følges opp hjemme av helse- og omsorgstjenesten.

Etter avtale skal du gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstanden din via
et nettbrett. Lever du med en eller flere kroniske sykdommer som kols, diabetes,
hjertesykdom, kreft eller psykiske plager, og har behov for tett oppfølging fra helsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med i utprøvingen.

Målet er å se om avstandsoppfølging kan bidra til bedre helse, bedre oppfølging
og bruk av færre helsetjenestester. Dette trenger vi din hjelp til! 

Les mer om digital hjemmeoppfølging