Arbeidsområder: Arbeidsgiveransvar brukerstyrt personlig assistent, kompetanseutvikling, utlysning stillingsannonser, saksbehandling ved klage/tilsyn, medisindelegasjoner.


Arbeidsområder: Avtaler/tilsetning, lønn, tilganger etc. 


 


Arbeidsområder: Avtaler/tilsetning, lønn, tilganger etc. 


Arbeidsområder: Støttekontakt, privat avlastning, Individuell plan