RoomMate gir mulighet til å gjennomføre digitale tilsyn med deg i ditt hjem, uten at hjemmetjenesten må oppsøke deg fysisk. Den kan også alarmere automatisk ved kritiske situasjoner, for eksempel hvis du faller, eller står opp om natten og ikke returnerer til rommet etter en gitt tid. Selve enheten er en sensor som monteres på veggen. Den settes deretter opp med de funksjoner som ønskes tatt i bruk, i tråd med dine behov. Tilsynet er anonymt og utføres aldri utover avtalte tidspunkt, med mindre en alarm utløses. Da vil tjenesten få et bilde av situasjonen på mobiltelefonen, og kan da utføre digitalt tilsyn for å vurdere situasjonen nærmere før en eventuell utrykning.

FORMÅL

Målet med RoomMate er å skape en tryggere og enklere hverdag for deg, dine pårørende og helsepersonell ved å:

  • gi trygghet hele døgnet
  • varsle automatisk ved behov for hjelp
  • bedre søvnkvaliteten din, da tilsyn blir mindre inngripende og mer skånsomme
  • virke fallforebyggende
  • anonymisere bilder – og dermed ivareta personvernet ditt
  • gi trygghet til å kunne bo i egen bolig lengst mulig

HVEM KAN FÅ ROOMMATE?

Dersom du har av ulike årsaker har behov for tilsyn og/eller har fallfare, kan du søke om RoomMate.

HVORDAN GÅR JEG FREM?

Ta kontakt med Tildelingskontoret.  Før RoomMate kan tas i bruk, må vi gjøre en kartlegging av din funksjon og dine ressurser. Slik finner vi ut om digitale tilsyn/fallalarm er den best egnede løsningen for deg. 

www.roommate.no