Digital hjemmeoppfølging, også kalt medisinsk avstandsoppfølging er teknologi som gjør at du kan følges opp hjemme av helse- og omsorgstjenesten.

Etter avtale skal du gjøre målinger og svare på enkle spørsmål om helsetilstanden din via
et nettbrett. Svarene blir behandlet av sykepleiere i kommunen. 

Lever du med en eller flere kroniske sykdommer som kols, diabetes,
hjertesykdom, kreft eller psykiske plager, og har behov for tett oppfølging fra helsetjenesten, kan digital hjemmeoppfølging være noe for deg? 

Les mer om digital hjemmeoppfølging