Vi gir muligheten til en trygg og forutsigbar hverdag til de som ikke lenger er i stand til å strukturere sin egen dag og har mistet initiativet til sine daglige gjøremål.

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om dagtilbud ved dagsenteret.

Vi har også dem som har plass på Dagsenteret fordi pårørende trenger avlastning. Yngre personer med en demenssykdom blir prioritert.