Du må underskrive en bruksavtale tilknyttet alarmen, denne leveres til hjemmetjenesten du tilhører. 

Hjemmetjenesten du tilhører må også få levert nøkkel til din hoveddør.

Når avtale og nøkler er levert hjemmetjenesten blir montering av alarm bestilt

Tenk på hvor du vil plassere alarmen. Det er en fordel at boksen plasseres slik at responssenteret (vaktsentral) kan høre deg når du utløser alarmen

På bruksavtalen kan du samtykke til at dine pårørende får tilgang til tjenesten Tryggi.
Se mer informasjon her (PDF, 4MB)

Vi overvåker tekniske feil på alle trygghetsalarmer.