Tjenesten Tryggi innebærer at pårørende har mulighet for å få en SMS når alarmen blir utløst. Dette til informasjon, det innebærer ikke noe ansvar for pårørende. Alarmen besvares uansett av responssenter som avgjør om alarmen er en sak for hjemmetjenesten.

Slik fungerer tjenesten Tryggi

Tryggi er knyttet til den digitale trygghetsalarmen, røykvarsleren og Telenors responssenter.

Når alarmen utløses, vil responssenteret snakke med brukeren som utløste alarmen, vurdere tiltak, og informere pårørende via SMS. Pårørende blir kun varslet ved alvorlige hendelser.
Dersom dine pårørende ikke har tilgang til tjenesten Tryggi (SMS) kan dette ordnes ved å ta kontakt med Tildelingskontoret.