Bodø kommune viser til Bystyret sin avgjørelse av 07.12.23, der det ble vedtatt at det heretter skal tas betaling for leie av trygghetsalarm. Trygghetsalarm innvilges i hovedsak som en servicetjeneste - se prisliste.

I enkelte tilfeller kan trygghetsalarm innvilges som en helsetjeneste. De som mottar trygghetsalarm som helsetjeneste får leie alarmen gratis.

Det koster ikke noe å benytte alarmen.

Om du mister tilbehør til alarmen eller noe blir ødelagt vil du bli fakturert for kostnadene det medfører.