Aktivitetssenteret

I bygget er det et aktivitetskontor som tilbyr ulike aktiviteter for de som bor her. De har eget bibliotek som er åpent to dager i uken av frivillige, felles sangstund, trim og de er åpen for innspill om andre aktiviteter. 

Mølla kafe

Åpningstid: 10.30-14.00 Mandag-fredag. 

Enkelte lørdager har lokale lag og foreninger åpen kafe med aktiviteter.  Her kan man kjøpe mat og drikke til en rimelig penge. Varmlunsj tirsdag og fredag. 

Her kan du lese mer om Aktivitetssenteret og Mølla kafe

 

Primærkontakt

Kontakten med pårørende er viktig for oss på Sørgjerdet. Derfor er best mulig kjennskap til den enkelte beboer en av forutsetningene for å kunne gi en individuell og god omsorg. For å sikre denne kontakten får hver beboer tildelt to personer som sin primær- og sekundærkontakt. Primærkontaktene skal samarbeide med beboer, pårørende og hjelpeverge. Ved behov for hjelpeverge, kan vi være behjelpelige.