For skolene på øyene Landegode og Helligvær. Elevene kommer fra Helligvær, Landegode og Givær.