Sentrum sykehjem har 54 langtidsplasser for personer med demens, fordelt på 9 små bogrupper, og 1 bogruppe for 6 korttidsplasser. I 1.etg er det dagsenter.

Avdelinger

Telefonnr til de ulike bogruppene: