Om sykehjemmet

Sentrum sykehjem har 54 langtidsplasser for personer med demens, fordelt på 9 små bogrupper, og 1 bogruppe for 6 korttidsplasser. I 1.etg er det dagsenter.

Sentrum sykehjem er ett sertifisert livsgledehjem. 

Kompetanse

Vi har et dyktig, kompetent og engasjert personalet, som ser muligheter og ikke begrensninger.

Vi har egen tilsynslege som er på sykehjemmet 1 dag i uken og tilgjengelig på hverdagene.

Det vil alltid være 1 sykepleier på vakt som har det faglige ansvaret.

Flere av våre sykepleiere er videreutdannet innenfor ulike fagområder som geriatri, demens, palliasjon og psykiatri. 

Vi har også dyktige helsefagarbeidere. Flere av dem har videreutdanning innenfor geriatri, demens, kreftomsorg og lindrende pleie. 

Hos oss er det ansatt en frivillighetskoordinator som er til stede i ulik uke.

Vi har flere dyktige ufaglærte medarbeidere, lærlinger og studenter. 

Vi jobber målrettet for å holde oss oppdatert og for å øke vår kompetanse  gjennom internundervisninger, kurs og fagdager.

Tilbud

Tilbud i sykehjemmet:

  • Andakt
  • Kafe
  • Fotpleier
  • Frisør
  • Konserter og andre arrangement
  • Besøks barnehage/skole 
  • Individuelt tilrettelagt aktivitet

Det foregår mye frivillig aktivitet rundt på sykehjemmet. Ønsker du å vite mer? Gå inn på frivillig.no eller ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på sykehjemmet.

Transport og parkering

Parkering på oppmerkede plasser og gateparkering.

Avdelinger

Telefonnr til de ulike bogruppene: