OpiNor er et lavterskeltilbud til personer med opioidavhengige i og utenfor Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).