Har du akutt behov for hjelp må du ringe 113 / fastlege / legevakt (tlf. 116117).

Hvem kan få rustjenester?

Personer som har behov for oppfølging tilknyttet rusavhengighet og rusmestring.

Søk tjenester

Du finner søknadsskjema her

Du vil også finne mer informasjon om behandling av søknader.

Hva må du betale?

Helsetjenester er gratis.