Rådets oppgave er å drøfte og gi råd i saker, prosesser og utvikling, som angår tjenestens kvalitet og innhold. Det skal ikke behandle enkeltsaker eller personalsaker.