I Rønvikveien har vi ulik kompetanse i personalgruppa:  

  • Vernepleier  
  • Sykepleier  
  • Sosionom  
  • Barnevernspedagog  
  • Fagarbeidere
  • Barne- og ungdomsarbeider  
  • Helsefagarbeidere  
  • Assistenter