75 55 50 00
articleimage

Rønvikveien

Er en døgnbemannet avdeling for tjenestemottakere som bor i egne leiligheter.

Antall tjenestemottakere 55 . Antall årsverk 25,90

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Charlotte Mikkelborg Haug, Send E-post, mobil 482 89 090

Ansvarsvakt i Rønvikveien 947 97 067