Miljøtjenesten Rønvikveien gir hjemmebaserte tjenester i Rønvik/Sentrum/Skivika/Stormyra.