Miljøtjenesten Rønvikveien er en ambulerende tjeneste som gir tjenester i hjemmet.