Rehabiliteringsavdelingen tar imot personer som har behov for tverrfaglig rehabilitering, er medisinsk stabil, har mulighet til å gjenvinne funksjon og som er motivert/kan motiveres til å delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess.