Om sykehjemmet

Rehabiliteringsavdelingen har 15 rom der ett brukerrom er spesialinnredet med bl.a. takheis. Rommene har egne bad og tre av rommene er også utstyrt med minikjøkken.

Det er også tilknyttet en treningsleilighet til Rehabiliteringsavdelingen. Denne er beregnet for de som har behov for og ønsker botrening med oppfølging i leilighet mot utskriving til egen bolig. Treningsleiligheten befinner seg i samme bygg som Rehabiliteringsavdelingen, men i tilknytning til den ordinære boligmassen. Hvilken type oppfølging og forberedelser knyttet til det å bo i egen bolig, bistår personalet med. Tilbudet gis som et ledd i rehabiliteringens sluttfase der vi i samarbeid med den aktuelle bruker vurderer når det vil være aktuelt med botrening.

Avdelingen har også et eget terapirom og treningssal, samt tilgang til terapibasseng og treningskjøkken.

Kompetanse

Ved Rehabiliteringsavdelingen er det ansatt sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, logoped, lege og kjøkkenassistent.

Ansatte ved Rehabiliteringsavdelingen arbeider sammen i tverrfaglige team med brukerne for å bedre brukernes mestrings- og funksjonsevne fysisk, psykisk og sosialt, slik at den enkelte kan ta mest mulig ansvar for egen helse og hverdag og få bo lengst mulig hjemme.

Tilbud

Tilbudet kan rettes til personer som har hatt gradvis fall i funksjonsnivå, eller der det har oppstått akutt sykdom med brått fall i funksjonsnivå, for eksempel ved hjerneslag o.l.

Personene kan bo hjemme eller ha vært innlagt i sykehus og ha behov for videre rehabilitering.

Transport og parkering

Gjesteparkering på oppmerkede plasser eller i Hålogalandsgata.