Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Krisesenteret i Salten er et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for kvinner, menn og LHBT personer med eller uten barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Mer informasjon om Krisesenteret i Salten