Hvordan medvirke?

Det finnes mange muligheter til å engasjere seg i lokalpoltikken og medvirke til utvikling i kommunen. 

Stem ved valg

En av de mest direkte måtene å delta i demokratiet på, er å stemme ved valg. Høsten 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. De som blir valgt inn i bystyret og i andre politiske råd og utvalg, skal representere deg som innbygger. Jo flere som stemmer ved valget, jo bedre sier valgresultatet noe om hva innbyggerne i kommunen faktisk mener. 

Alt om valg i Bodø kommune.

Kontakt folkevalgte

De folkevalgte skal representere innbyggerne. Derfor er det viktig med god kontakt mellom innbyggere og folkevalgte. Du kan kontakte en politiker, for eksempel ved å sende e-post. 

Folkevalgte i Bodø kommune. 

Be om taletid i bystyret

Hvert møte i bystyret starter med åpen halvtime. Under åpen halvtime kan du stille spørsmål direkte til politikerne, komme med dine synspunkter eller ta opp saker som du ønsker å rette søkelys mot.

Hvordan be om taletid i bystyret. 

Lever innbyggerforslag

Dersom du har en sak du ønsker at bystyret skal behandle, kan du levere et innbyggerforslag. Minimum 300 av kommunens innbyggere må signerer forslaget for at saken går til bystyret. 

Hvordan levere innbyggerforslag. 

Tips medvirkningsrådene

Bodø kommune har fem medvirkningsråd som gir uttalelser og råd i saker innen sitt ansvarsområde. Dette er eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, rådet for psykisk helse og ruspolitikk, ungdomsrådet og flerkulturelt råd. 

Medvirkningsrådene i Bodø kommune. 

delta i høringer

Gjennom å svare på høringer, kan de som fatter beslutninger få viktige synspunkter til saken. En politisk sak som angår flere parter eller som er av stor betydning for samfunnet, sendes ofte på høring. Det innebærer at man som enkeltperson, organisasjon eller forening kan gi sine innspill og meninger om saken. 

Politiske høringer i kommunen. 

KONTAKT Barnas talsperson

Barnas talsperson, også kalt barnerepresentant, skal bidra til å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging i kommunen. Barnerepresentanen har møte- og talerett i plan- og miljøutvalget. Du kan kontakte barnas talsperson på barnastalsperson@bodo.kommune.no

Mer om barnas talsperson. 


Hvorfor medvirke?

Vi ønsker å utvikle kommunen sammen med innbyggerne. Vi tror det gjør resultatene bedre. Å motta og lytte til innspill fra innbyggere i kommunen, er en av de beste måtene å få kunnskap om hvordan det er å bo i Bodø kommune. Derfor er dine innspill viktige.

I noen sammenhenger er kommunen også lovpålagt å legge til rette for innspill fra innbyggerne. Det gjelder innenfor kommunens planprosess, innbyggerinitiativ, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjon.

hvem kan medvirke?

Alle som bor eller jobber i Bodø kommune er eksperter på forhold ved kommunen, på hver sin måte. Demokratiet fungerer best når så mange som mulig tar del i det. Gjennom medvirkning fra innbyggere i ulik alder, med ulike yrker, interesser og bakgrunn, er vi bedre rustet til å skape en kommune som er godt tilpasset innbyggerne.