Retten til å fremme et innbyggerforslag fremgår av kommuneloven. Ordningen gir innbyggerne i Bodø rett til å fremme forslag til Bodø bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Bystyret har plikt til å ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er fremmet.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år.