Alle møtene i bystyret starter med åpen halvtime, og gir innbyggerne mulighet til å stille spørsmål direkte til politikerne, komme med sine synspunkter eller ta opp saker man ønsker å sette søkelys på.

Slik får du taletid i bystyret

Dersom du ønsker taletid i åpen halvtime må du kontakte politisk sekretariat senest en uke før bystyremøtet. Se oversikt over møtene i bystyret her.

Send en e-post til politisk.sekretariat@bodo.kommune.no med en kort beskrivelse av hva du ønsker å formidle til de folkevalgte. Vi tar kontakt når dagsorden for møtet er klar.