Bodø er regionsenter og fylkeshovedstad for Nordland. Bodø kommunes landareal er på 1 395 km2, og kommunen har en kystlinje på hele 802 km. Landskapet er variert fra storhavet og øyriket i vest, til fjorder og fjell i øst.

Kommunesenteret ligger ytterst på Bodøhalvøya og cirka 85 % av kommunens 51 000 innbyggere bor i byutviklingsområdet. Ut over kommunesenteret er Tverlandet med knapt 4 000 innbyggere det andre tettstedet i kommunen. I tillegg er det et sentrum på Kjerringøy, et ved Saltstraumen og et i Misvær.

Bodø har 51 558 innbyggere (per 1.1.2018). Dette utgjør ca. 21 % av Nordland fylkes innbyggere. Andel barn og unge i aldersgruppen 0 – 19 år: 24 %

Demografi Bodø kommune

Det er viktig at kommunen tar gode strategiske grep som sikrer areal for ulike former for fysisk aktivitet i rimelig nærhet til der folk bor. Dette bedrer den enkeltes mulighet til å foreta gode helsevalg. Gode oppvekstmiljø, tilhørighet og levekår som gir rom for fysisk aktivitet, styrker den enkeltes fysiske og psykiske helse og er samfunnsøkonomisk gunstig i et langsiktig perspektiv. Rammevilkårene som blir tilrettelagt av det offentlige, har stor betydning for aktivitet og frivillighet.

Befolkningen i Norge eldes. Det forventes økt antall seniorer fremover. Det har stor samfunnsmessig betydning at denne gruppen er frisk så lenge som mulig. Tilrettelegging for både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet er et godt virkemiddel i denne sammenhengen.