Kjerringøy:

Demografi Kjerringøy

Væran:

Demografi Væran

Idrettsanlegg:

Status: Det er få idrettsanlegg i bydelene.

Utfordringer:

Nærmiljøanlegg:

Status: Det er få nærmiljøanlegg i bydelene foruten i skolegårdene.

Utfordringer: Nærmiljøanleggene har varierende kvalitet.

Friluftsliv:

Status: Det er god tilgang til friluftsområder i sjø og på land.

Utfordringer: Det er noen utfordringer med slitasje på de mest brukte stiene på Kjerringøy.