Tjenesten skal hvis det er hensiktsmessig, også innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål.

Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering av behov.