Tjenesten skal hvis det er hensiktsmessig, også innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål.

Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering av behov.
 

 

Dersom du ikke kan åpne ytterdøren for å ta imot tjenesten vil Bodø kommune montere en elektronisk lås på ytterdøren din. Dette er en lås som gjør at ansatte i tjenesten kan åpne døren ved hjelp av en smarttelefon. Ved bruk registreres det hvilken ansatt og når låsen er åpnet/lukket. Montering vil ikke medføre skade på døren og du skal fortsatt bruke din vanlige nøkkel.