Ønsker du å avbestille eller avslutte middagsombringing vil det gå inntil 14 dager fra du har gitt beskjed til leveringen avsluttes. Unntaket er ved eventuell sykehusinnleggelse. Leveringen vil da opphøre umiddelbart, og du vil da kun bli fakturert for de middager som allerede er levert til deg.

Ønsker du å avbestille tar du kontakt med kjøkkenet på telefon 75 55 46 11 / 75 55 46 12 eller hjemmetjenesten i din sone