Musikkorganisasjoner som søker om gratis dirigent og kjøp av tjenester fra Bodø kulturskole forplikter seg til å ha satt seg inn i "Håndbok for musikkorganisasjoner". 

Hensikten med boka er å gi informasjon om dirigentavtalen og salg av tjenester til fritidsmusikklivet i Bodø kommune, samt å legge til rette for et best mulig samarbeid mellom skolekorps/orkester, og dirigenter/instruktører og kulturskolen.