Her kan du laste ned søknadsskjema. Se også Håndbok for musikkorganisasjoner i Bodø; denne inneholder nyttig informasjon for søkere, og det forutsettes at søkere  setter seg inn i informasjonen i håndboka.