Bodø kulturskole ønsker alle elever, foreldre, og andre samarbeidspartnere en riktig god sommer!  Kontoret er feriestengt i juli.

Henvendelser kan sendes på e-post til kulturskolen@bodo.kommune.no, og vil bli besvart i uke 31.

Kulturskolens elevopptak er gjort, og beskjed om elevplass eller ventelisteplass ble sendt ut på e-post 24/6.

Timeplanenen for skoleåret 21-22 ferdigstilles i uke 33. Beskjed om sted og tid for undervisningen sendes på e-post samme uke. Undervisningen starter uke 34, første undervisningsdag er mandag 23/8 

Kulturskolens nettside er under ombygging og oppussing! Ny side kommer H2021.