Håndboka gir fyldig informasjon til korps/orkestre som kjøper dirigent/instruktørtjenester eller assistansespill fra kulturskolen, og inneholder også oppdaterte priser for 2024.

Hensikten med boka er å gi informasjon om dirigentavtalen og salg av tjenester til fritidsmusikklivet i Bodø kommune, samt å legge til rette for et best mulig samarbeid mellom skolekorps/orkester, og dirigenter/instruktører og kulturskolen.

Alle organisasjoner som kjøper slike tjenester forplikter seg til å sette seg inn i håndboka.

Håndboka finner du her: Håndbok for musikkorganisasjoner (PDF, 324KB)